Winkelmandje
Uw filters
Welkom op de website van Christine le Duc B.V.. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Christine le Duc B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door de webpagina te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Het is raadzaam om de voorwaarden en deze disclaimer elke keer dat u de website bezoekt door te nemen. 

DISCLAIMER

Christine le Duc B.V. probeert alle informatie en gegevens op deze website in goede orde te publiceren, maar kan de juistheid van deze informatie niet garanderen. Het kan voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is.

EXTERNE WEBSITES
Deze website kan koppelingen naar externe websites bevatten. Christine le Duc B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor externe websites, ongeacht of deze website eigendom is van of beheerd wordt door een andere zustermaatschappij. Christine le Duc B.V is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of beheerders van deze websites, of voor goederen of diensten die op deze websites worden aangeboden, of voor de inhoud van deze websites en is niet gebonden aan bepalingen, garanties of andere voorwaarden of verklaringen die betrekking hebben op deze websites en is hiervoor niet aansprakelijk.

INFORMATIE

Onze producten en hun prestaties worden op deze website redelijkerwijs beschreven, maar de gegevens zijn mogelijk niet op alle producten van toepassing. Specificaties met betrekking tot onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Producten/artikelen kunnen verschillen van uiterlijke kenmerken en kleuren van de afbeeldingen en omschrijvingen weergegeven op de website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT
Deze website bevat woord- en beeldmerken, waarop copyright rust en/of waarop andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom van toepassing zijn. Alle copyright- en intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn het eigendom van Christine le Duc B.V. of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van deze rechten, zodat dit materiaal als deel van deze website kan worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Christine le Duc B.V.. Christine le Duc B.V. is op geen enkele wijze verplicht uw aanvraag goed te keuren.

WIJZIGINGEN
Christine le Duc B.V. behoudt zich het recht voor alle voorwaarden en deze disclaimer zonder kennisgeving te wijzigen. Christine le Duc B.V. kan deze website tijdelijk buiten werking stellen voor onderhoudswerkzaamheden of om enige andere reden. Christine le Duc B.V. kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze disclaimer en de website is het Nederlands recht van toepassing. De voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Geschillen welke eventueel ontstaan in verband met deze disclaimer of de website, hetzij door aankoop van onze producten via de website, onrechtmatige daden of anderszins, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.